Termeni și condiții

1. Condiții generale de utilizare:

Utilizarea site-ului Elena-Stroe.ro (denumit in continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. În momentul în care accesează sau utilizează acest site, utilizatorii sunt obligați să accepte de facto termenii și condițiile de utilizare.

Datele personale sunt furnizate de utilizatori în momentul adăugării unui comentariu pe site pentru a putea participa în calitate de comentator, în momentul participării la campaniile organizate de Elena-Stroe.ro sau prin înscrierea utilizatorilor la serviciul de newsletter.

În momentul postării unui comentariu pe site, utilizatorul consimte, prin simpla parcurgere a capitolului Termeni și Condiții, că se abonează la newsletterul Elena-Stroe.ro.

Utilizatorii pot să se dezaboneze prin simpla accesare a butonului „dezabonare” plasat la finalul newsletterului.

Datele colectate de la utilizatori se referă la: nume, prenume, adresa de e-mail și în cazul anumitor campanii, adresă și număr de telefon.

Neacceptarea acestor termeni și condiții atrage obligația persoanei respective de a înceta accesarea site-ului.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completată, precum și conform legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Elena-Stroe.ro va administra datele furnizate de utilizatori numai în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate. Datele personale furnizate de utilizatori sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de catre Elena-Stroe.ro a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statisitică.

Conform legii 677/2001, utilizatorul își poate exercita urmatoarele drepturi:

  • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  • c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • d) Dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legătura cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate administratorului, prin e-mail la adresa .

3. Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului Elena-Stroe.ro

Conținutul și design-ul site-ului și baza de date colectată de la utilizatori reprezintă proprietatea Elena-Stroe.ro și sunt protejate de legislația în vigoare în România, în privința drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Conținutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scop personal. Orice utilizare în alte scopuri decât personale se va face doar cu acordul scris în prealabil al Elena-Stroe.ro.

Este strict interzisă copierea, reproducerea sau vânzarea parțială sau integrală a conținutului.

Este permisă reproducerea a maximum un paragraf pe alte site-uri și publicații online, și numai cu specificarea sursei și cu link către site-ul Elena-Stroe.ro, după următorul model: Sursa – Elena-Stroe.ro.

4. Modificarea termenilor si a conditiilor

Elena-Stroe.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul termenilor și condițiilor de utilizare, fără o notificare prealabilă a utilizatorului.